Trị liệu và bấm huyệt cổ vai gáy có đau không?

Trong lúc trị liệu bấm huyệt sẽ không đau. Hầu hết khách hàng sẽ cảm giác thư thái trong lúc bấm huyệt. Trong lúc bấm huyệt nếu có cảm giác khó chịu khách hàng nên nói với KTV bấm huyệt để điều chỉnh lực cho phù hợp.