Trị liệu và bấm huyệt cổ vai gáy có đau không?

Bấm huyệt là việc tác động một lực vào vị trí của huyệt đạo, giúp lưu thông khí huyết. Giảm các triệu chứng đau nhức. Lực bấm huyệt sẽ được điều chỉnh tuỳ theo sức chịu đựng của khách hàng. 

Khách hàng sẽ cảm thấy hơi thốn nhẹ trong vài giây sau đó sẽ trở về trạng thái bình thường. Có rất nhiều khách hàng thích cảm giác bấm huyệt. Vì đau mà đã chứ không mang đến sự khó chịu.