Trị liệu xong về nhà bị ê ẩm và đau

Tình trạng đau là do cơ cứng lâu ngày được làm mềm nên có thể ê ẩm từ 2-3 ngày. Nếu khách hàng đi thường xuyên hơn cơ được làm mềm thì sẽ không gặp tình trạng như vậy nữa.